Whefilaethect's Book - Life'S Pretty Straight Without Whefilaethect.

Arbeta med bergvärme

Jag arbetar med installation av bergvärme i Helsingborg. Det är väldigt kul och intressant måste jag säga. Det fungerar ju som så att man utvinner grundvattnet ur berggrunden för att sedan kunna få energi till värme och sådana saker i en fastighet. Man kan behöva borra väldigt djupt för att kunna komma åt det här grundvattnet beroende på hur det ligger till. Så det är en tufft arbete ibland måste jag säga. Men det funkar faktiskt. Det är väldigt vanligt att man använder sig av detta som det ser ut idag.